Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je lokalna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba), ki jo opravlja izvajalec javne službe. Način opravljanja javne službe je določen s posebnim odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt.

Gospodarska javna služba službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt se izvaja kot koncesionirana dejavnost.

Koncesionar: AGJ d. o. o., Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart (s partnerjema: Komunala Slovenske gorice d.o.o., Kidričeva ulica 26, 2230 Lenart in Grum d.o.o., Tržaška cesta 53, 2000 Maribor)
Dežurni telefon: 031 663 810
e-pošta: agj@triera.net
spletna stran: AGJ


pdfOdlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/17)
pdfOdlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/17)
pdfTehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18)
pdfSklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18)

logo