Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Objave v letu 2017
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Thursday 15 Nov 2018
Ulti Clocks content

razpisi
drustva
predobc


Objave v letu 2017
There are no translations available.

priloga
pdfSklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »BE 11 – širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2017)
pdfZaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
pdfOdlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
pdfOdlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
pdfOdlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2017)
pdfPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi Športne dvorane Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017)
pdfPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017)
pdfPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017)
pdfSklep o znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017)
pdfSklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/2017)
pdfSklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno – industrijsko cono Benedikt II (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2017)
pdfOdlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2017)
pdfOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE 11 (širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2017)
pdfOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno – industrijsko cono Benedikt II (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2017)
pdfOdlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017)
pdfSklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017)
pdfSklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017)
pdfOdlok o proračunu občine Benedikt za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfTehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfSklep o potrditvi Elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občino Benedikt za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfSklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfSklep o potrditvi elaborata in cenika storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfSklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
prilogaspodaj

 

Last month November 2018 Next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
KIJZ

Povezave

piso
uradni list
lex
muv_title
pis
feelslo

poosrednjihgoricah
turisticno_poslovni_vodnik
pano

Spletna stran uporablja piškotke za boljšše delovanje in zagotavljanja storitev. Več o varovanju in zasebnosti podatkov si lahko preberete tukaj.

Z brskanjem po naši spletni strani, se strinjam z uporabo piškotkov.