Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Thursday 15 Nov 2018
Ulti Clocks content

razpisi
drustva
predobc


Sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij
There are no translations available.

Obveščamo vas o odprtju javnega poziva za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 (JPPOSODL 2018/19).Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 24. 9. 2018, do 13. ure. Gre za enak sistem kot pri voucherjih – torej, vloga je pregledana in ocenjena takoj, ko je prejeta in se ne čaka na zadnji rok, da bi prišle vse vloge. Torej imajo tisti, ki pošljejo vlogo prej, več možnosti za izbor.

Namen in cilj javnega poziva

Namen javnega poziva je podpreti podjetja pri doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja s svetovalno podporo na področju poslovne odličnosti in svetovanja na za podjetja prioritetnih področjih ter usposabljanju ključnih kadrov na področju poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Cilj javnega poziva je spodbuditi najmanj 16 podjetij k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti po modelu EFQM oz. najmanj 3 podjetja iz vsake ciljne skupine prijaviteljev.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM in s tem povezana usposabljanja.

Ciljne skupine/upravičenci

Ciljne skupine: mala, srednje velika in velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Upravičene so tri skupine prijaviteljev:

Podjetja, ki želijo sistematično pristopiti k doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja, nimajo pa še izkušenj z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM in nimajo izvedene še nobene samoocene zahtevnosti, vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda.

Podjetja, ki so v zadnjih treh letih že začela z aktivnostmi na področju doseganja in trajnega ohranjanja ravni uspešnega delovanja in so v zadnih treh letih že izvedla po modelu EFQM vsaj eno samooceno zahtevnosti, vsaj po metodi EFQM hitrega pregleda.

Podjetja, ki že najmanj tri leta izvajajo aktivnosti na področju doseganja in trajnega ohranjanja ravni uspešnega delovanja po modelu EFQM in so v zadnjih 5 letih izvedla najmanj tri samoocene zahtevnosti vsaj po metodi EFQM matrike poslovne odličnosti.

Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni poziv (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega poziva in pozivne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o izboru in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.Več o pogojih najdete tukaj.

Okvirna višina sredstev

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva, znaša 160.000 EUR.

Še nekaj dodatnih informacij:

Odpiranje vlog za dodelitev sredstev 

Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvajalo v najkrajšem možnem času po prejetju posameznih vlog (najkasneje v 6 delovnih dneh po prejetju posameznih vlog) v prostorih SPIRIT Slovenija .

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno označene.

Nepravočasne vloge in nepravilno označene/opremljene vloge bodo s sklepom zavržene in praviloma zaprte vrnjene pošiljatelju.

Na odpiranju bo pooblaščena oseba preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo pooblaščena oseba prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:

  • prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 11. točki javnega poziva,
  • vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
  • je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, dokumentacije poziva in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.

V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega poziva in /ali ni skladna s predmetom in namenom javnega poziva, se vloga zavrne.

V primeru, da pooblaščena oseba ugotovi nepopolnost katere izmed vlog po posredovanju pozivov k dopolnitvi, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge naknadno, vloga pa se šteje kot »vloga dopolnjena z zamikom pri pozivu k dopolnitvi«. V kolikor se »vloga dopolnjena z zamikom pri pozivu k dopolnitvi« uvrsti med popolne vloge, se kot čas prispetja oziroma dostave popolne vloge šteje datum in čas prispetja oziroma dostave dopolnitve skrajšan za čas zamika pri posredovanju poziva k dopolnitvi.

Primer:  Pooblaščena oseba vse prijavitelje, katerih vloge na posameznem odpiranju niso popolne, pozove k dopolnitvi vloge 18.9.2018. Za vlogo prijavitelja x se ugotovi nepopolnost vloge 25.9.2018, kar je 7 dni po pozivu na dopolnitev nepopolnih vlog drugih prijaviteljev na istem odpiranju. Na ta dan SPIRIT Slovenija prijavitelja x pozove k dopolnitvi. Dopolnitev vloge prijavitelja x prispe oziroma je dostavljena na SPIRIT Slovenija 30.9.2018 ob 7:00 uri. V primeru, da se ta vloga uvrsti med popolne vloge, se kot datum prispetja popolne vloge šteje 23.9.2018 ob 7:00 uri (odšteje se 7 dni).

 

Uradne ure

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK:
8.–11. in 12.–14.30 ure
SREDA:
8.–11. in 12.–16. ure
PETEK:
8.
–11. ure

Prisotni na strani

 We have 121 guests online

las ovtar web

genuss am fluss

almaja

SRRS

Last month November 2018 Next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
KIJZ

Povezave

piso
uradni list
lex
muv_title
pis
feelslo

poosrednjihgoricah
turisticno_poslovni_vodnik
pano

Spletna stran uporablja piškotke za boljšše delovanje in zagotavljanja storitev. Več o varovanju in zasebnosti podatkov si lahko preberete tukaj.

Z brskanjem po naši spletni strani, se strinjam z uporabo piškotkov.