Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Društvo upokojencev Benedikt

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Čolnikov trg 10
2234 Benedikt
predsednik: Milan HLEVNJAK
kontakt: 040 275 650

Iz izbranega gradiva o benediškem Društvu upokojencev, ustanovljenega v juniju 1988, veje nenehna želja vodstva društva, da je vredno vključiti vanj kar največ upokojencev. Društvo upokojencev Benedikt vsekakor s svojo slikovito kulturno, družabno, rekreativno-športno in nenazadnje s turistično dejavnostjo znotraj svoje združbe želi ohraniti svežino duha in telesa v ljudeh, ki so odložili bremena poklicne ustvarjalnosti. Zavedajo se, da vse to zagotovo pomaga k vedrejšemu preživljanju človekovega tretjega življenjskega obdobja.
Ustanovno obdobje in predstavitev društva
Leta po vojni, ko se je tudi pretežno kmečko življenje predvsem mladih rodov počasi spreminjalo in prehajalo v vedno bolj delavsko, so hotenja upokojenih delavcev in kmetov narekovala udejstvovanje v družbeni javnosti. Peščica upokojenih Benedičanov je zato do poznih sedemdesetih let 20. stoletja odhajala uveljavljat interese in se družit v svojem tretjem življenjskem obdobju kar v Lenart, v tamkajšnje društvo upokojencev.
Benediških članov lenarškega upokojenskega društva pa je bilo kar precej. Zatorej so se v 1986-87 dogovorili, da bi se splačalo ustanoviti lastno društvo upokojencev pri Benediktu. Prizadevna ekipa upokojencev na čelu z Janezom Erjavcem je takoj popisala vse benediške upokojence in jih zbrala na ustanovnem občnem zboru 8. maja 1988, na katerem se jih je včlanilo kar 88, od tega 42 moških in 46 žensk.
Novemu društvu - Društvu upokojencev Benedikt (skrajšani naziv DU Benedikt) - je od ustanovitve pa do 1996 predsedoval Janez Erjavec iz Ženjaka. Tajništvo je prevzela Anka Valh, blagajniške posle pa Elizabeta Lorbek, v upravnem odboru pa so bili še Martin Križan, Marija Edelsbruner, Janez Kebrič, Viktor Prosič in Ferdinand Jakopec.
Društvo upokojencev Benedikt je sprejelo svoj prvi pravilnik in bilo vpisano v register društev pri organu za upravne notranje zadeve v Lenartu 22. junija 1988. Društvo je od ustanovitve naprej delovalo v prostorih kulturnega doma v Benediktu št. 9. Od leta 2000 dalje pa je sedež društva na Šolski ulici 3, 2234 Benedikt. Ob izidu zbornika predstavlja društvo v javnosti njegov predsednik Viktor Prosič, tajnica Anka Valh in blagajničarka Lizika Lorbek.
Prvi društveni prapor so razvili na praznovanju krajevnega praznika KS Benedikt 4. julija 1989. V samostojni Sloveniji so v društvu poskrbeli tudi za prilagoditev pravil novi društveni zakonodaji in so temu ustrezno poskrbeli za nov prapor, oblikovan po zahtevah novih pravil in razvit v prisotnosti 243 članov na občnem zboru 05. aprila 1997.
Društvo upokojencev Benedikt šteje ob koncu leta 2001 že 244 članov (91 moških in 153 žensk. Članstvo je stanovsko zelo pisano. V društvu najdemo ljudi vseh vrst in stopenj izobrazbe. Dokaj zajetno število pa predstavljajo upokojenci iz kmečkega stanu.
DU Benedikt je vseskozi včlanjeno v Zvezo društev upokojencev Slovenskih goric s sedežem v Lenartu in preko nje navzgor v Zvezo društev upokojencev Slovenije.
Dejavnost društva
Že prvo vodstvo in seveda sedanje s predsednikom Viktorjem Prosičem, s tajnico Anko Valh in blagajničarko Liziko Lorbek ter članico odbora Majdo Prosič, skrbi, da so člani kar se da vpeti v dogajanja v društvu in v družbi sploh. S tem namenom tudi budno vabijo v svoje vrste nove upokojence.
Svoje poslanstvo pa udejanjajo predvsem v naslednjih aktivnostih:
    skrbijo za rekreacijo in pohodništvo s tem, da se srečujejo občasno v telovadnici, se zberejo in pešačijo po območju benediške občine, kolesarijo po Slovenskih goricah, ...,
    aktiven je rokodelski krožek, katerega vrhunec je prikaz izdelkov na razstavah v Benediktu in v okviru Zveze društev upokojencev tudi v drugih krajih območja občin Benedikt , Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana,
    člane in članice vodijo na izlete z raznimi nameni, od nakupovalnih in romarskih, do onih za spoznavanje skritih lepot Slovenije,
    upravni odbor še posebej skrbi za ostarele člane in članice, ki dopolnijo 90 let življenja in tiste, ki se zaradi pešanja zdravja ne morejo več udeleževati druženj upokojencev, zato jih redno obiskujejo in se jim s priložnostnimi spominskimi darili zahvaljujejo za vse, kar so v življenju storili za znosnejše življenje mlajših rodov,
    v okviru možnosti in pogojev skrbijo za izobraževanje članov v tretjem življenjskem obdobju, da le-ti vzdržujejo ne samo telesno, marveč tudi duševno kondicijo ter tako
    skrbijo, da se v javne funkcije vključijo tudi njihovi člani in simpatizerji, ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami pripomorejo k uresničevanju zakonov za znosnejše življenje upokojencev,
    s pieteto se spomnijo tudi preminulih članov in članic s spremstvom praporščaka na pogrebni poslovitvi.
DU Benedikt tako s svojo pestro aktivnostjo zaokrožuje društveni utrip v občini Benedikt in s tem kot pomemben vezni člen enakovredno z drugimi krajevnimi subjekti predstavlja Benedikt v širšem prostoru Slovenskih goric in v Republiki Sloveniji.

besedilo iz Zbornika Občine Benedikt
Avtor: Janez Šijanec

logo