Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Kulturno umetniško društvo Musica Benedikt

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Štajngrova 88
2234 Benedikt
predsednik: Marko LEVA
kontakt: 070 423 030

Društvo deluje od februarja 2013. Osnovni namen društva je spodbujanje glasbene ustvarjalnosti, skrb za vključevanje celotne populacije v dogajanje na ravni društva, bodisi kot aktivni člani ali kot uporabniki naših aktivnosti, dogajanj, prireditev.
Društvo prireja glasbene delavnice, koncerte, nastope, spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva.
V okviru našega društva deluje:
1.    Mešani pevski zbor Musika Benedikt: enkrat tedensko (po potrebi večkrat po različnih sestavih) imamo pevske vaje, sodelujemo na prireditvah ali jih sami prirejamo.
2.    Instrumentalna skupina deluje enkrat tedensko, sodeluje na prireditvah, odzove se na povabila in ustvarja lastne skladbe.
3.    Skupina ljudskih pevcev in godcev goji ljudsko glasbo, predvsem je njen namen prenašanje kulturnega izročila prednikov na mlade generacije.
4.    Skupina Mini musica: glasbene urice za otroke, na katere lahko pridejo tudi starši. Prinašamo novo obliko komunikacije z glasbo, za kar potrebujemo pester nabor instrumentov. Vključujemo se v gibanja za čisto okolje, duhovno in osebnostno rast ter zdrav življenjski slog. Rezultate tudi znanstveno spremljamo ter jih sproti reflektiramo.
5.    Redno spremljamo dogodke in novosti na področju kulture, usmerjamo se v tiste z vrednotno usmeritvijo.
Sodelujemo na pogrebih, porokah, prireditvah v občini in drugod, osebnih slovesnostih.
Posebno poslanstvo društva je skrb za kulturne medsebojne odnose, gojenje slovenske pesmi; zborovske in ljudske ter zahtevnejše umetne pesmi. Za instrumentalno skupino kakor tudi za skupino Mini musice kupujemo nove instrumente. Tako iščemo vedno nove poti za iskanje kreativnosti v odraslih in otrocih.
Naš cilj niso velike prireditve, ampak stalna dejavnost in prisotnost, redno druženje ob glasbi, prenašanje glasbenega in kulturnega utripa izven okvirjev društva.
Strokovna sodelavka društva in zborovodkinja: Majda Fras Leva, akademska glasbenica in glasbena terapevtka.

logo