Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Gospodarske javne službe

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Med gospodarske javne službe sodijo:

  • oskrba s pitno vodo
  • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
  • vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt
  • ravnanje z odpadki
  • pokopališče

logo