Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Pokopališče Benedikt

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Pokopališče Benedikt se nahaja ob Slatinski cesti v Benediktu.

Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališča je lokalna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba), ki jo opravlja izvajalec javne službe. Način opravljanja javne službe je določen s posebnim odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča.

Gospodarska javna služba pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt se izvaja kot koncesionirana dejavnost.

Koncesionar: Almaja d. o. o., Jurovska cesta 23, 2230 Lenart (Pogrebna dejavnost Jančič, cvetličarna Maj)
Telefon: 02 720 76 73, pon.-pet.: 7. - 15. ure
Dežurni telefon: 031 689 561
e-pošta: almaja@amis.net
spletna stran: Almaja d. o. o.

pdfOdlok o pokopališkem redu za pokopališče v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/13)
pdfOdlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/15)
pdfOdlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/18)
pdfSklep o potrditvi cenika storitev javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/16)

logo