Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Obvezna lokalna gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se na območju Občine Benedikt izvaja kot koncesionirana dejavnost. 16. 1. 2018 je bila s podjetjem Saubermacher Slovenija d.o.o. in Javnim podjetjem center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. vnovič podpisana 15 letna koncesijska pogodba.

Koncesionar: Saubermacher Slovenija d. o. o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
Center za ravnanje z odpadki Lenart, Spodnji Porčič 4/a, 2230 Lenart
Obratovalni čas:

Ponedeljek - petek:       7. - 15. ure
 Sobota:       8. - 12. ure

Telefon: 02 620 23 00
Fax:       02 620 23 09
Spletna stran: Saubermacher Slovenija d. o. o.

Koncesionar: Javno podjejte center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o., Vaneča 81b, 9201 Puconci
Telefon: 02 545 93 10
Fax.       02 545 93 16
Spletna stran: Center za ravnanje z odpadki

pdfOdlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/15)
pdfOdlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/15)
pdfTehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/17)
pdfCenik storitev izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Benedikt

logo