Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt je lokalna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba), ki jo opravlja izvajalec javne službe. Način opravljanja javne službe je določen s posebnim odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt.

Gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt se izvaja kot koncesionirana dejavnost.

Koncesionar: POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d. d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci

Dežurni telefon: 02 729 12 70 (VB Lenart)
e-pošta: cpms@pomgrad.si
spletna stran: Pomgrad - cestno podjetje


pdfOdlok o občinskih cestah v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 82/99)
pdfOdlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 35/08)
pdfOdlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/15)
pdfOdlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/15)

logo