Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Odbori in komisije

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Igor REPIČ, predsednik
Dragica HOBOT, članica
Jožef MAURIČ, član

Statutarno pravna komisija

Igor REPIČ, predsednik
Damjan KAUČIČ, član
Ksenija PERKO, članica

Odbor za negospodarske dejavnosti

Damjan KAUČIČ, predsednik
Milan HLEVNJAK, član
Dragica HOBOT, članica

Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo ter okolje in prostor

Jernej MERČNIK, predsednik
Darijan KEBRIČ, član
Venčeslav SENEKOVIČ, član

Odbor za javne finance

Ksenija PERKO, predsednica
Igor BARTON, član
Vida ROŠKAR, članica

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Jernej MERČNIK, predsednik
Milan BUDJA, član
Marija HUBER, članica
Stanislav KOLAR, član
Jožica KOVAČIČ, članica

logo