Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Drugi javni razpisi

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

pdfJavni razpis
pdfVloga za dodelitev stanovanja
pdfVloga za dodelitev stanovanja_obrazec

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani v občini Benedikt«

a) Faza preverjanja usposobljenosti

pdfRazpisna dokumentacija
docxObrazci za sestavo prijave
pdfDokument identifikacije investicijskega projekta

pdfOcena upravičenosti javno zasebnega partnerstva

pdfOdločitev o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga

b) Faza dialoga

pdfRazpisna dokumentacija_faza konkurenčnega dialoga

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Benedikt za leto 2019

pdfJavni razpis
pdfRazpisna dokumentacija

Javni razpis za za izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2019

pdfJavni razpis
docxRazpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti v občini Benedikt za leto 2019

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini BenediktPravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Benedikt
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Benedikt

pdfJavni_razpis
pdfRazpisna_dokumentacija

docxObrazec_1_prijava
docxObrazec_2_programi
docxObrazec_3_vzorec_pogodbe
docxObrazec_4_izjava
docxObrazec_5_ovojnica
docxObrazec_6a_zahtevek
docxObrazec_6b_porocilo

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Benedikt za leto 2019

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Benedikt
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Benedikt

pdfJavni_razpis
pdfRazpisna_dokumentacija

docxObrazec_1_prijava
docxObrazec_2_programi
docxObrazec_3_vzorec_pogodbe
docxObrazec_4_izjava
docxObrazec_5_ovojnica
docxObrazec_6a_zahtevek
docxObrazec_6b_poročilo

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v občini Benedikt v letu 2019

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Benedikt

pdfJavni razpis
pdfRazpisna dokumentacija

docxObrazec_1_prijava
docxObrazec_2_programi

docxObrazec_3_vzorec_pogodbe
docxObrazec_4_izjava
docxObrazec_5_ovojnica
docxObrazec_6a_zahtevek
docxObrazec_6b_poročilo

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt v letu 2019

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt

pdfJavni razpis
pdfRazpisna dokumentacija

docxObrazec_1_prijava
docxObrazec_2_programi
docxObrazec_3_vzorec_pogodbe
docxObrazec_4_izjava
docxObrazec_5_ovojnica
docxObrazec_6a_zahtevek
docxObrazec_6b_poročilo

Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v Športni dvorani Benedikt v sezoni 2019/2020

pdfJavni razpis
pdfRazpisna dokumentacija

logo