Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Igor REPIČ
  • Članica, Dragica HOBOT
  • Član, Jožef MAURIČ