Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo ter okolje in prostor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Jernej MERČNIK
  • Član, Darijan KEBRIČ
  • Član, Venčeslav SENEKOVIČ