Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo ter okolje in prostor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Jernej MERČNIK
  • Član Darijan KEBRIČ
  • Član Venčeslav SENEKOVIČ