Obvestilo o spremenjenem načinu obračunavanja cen storitev ravnanja z odpadki

13.02.2020 275