Zahteva za dostop do informacije javnega značaja

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Stroški v postopku