Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku