Zahteva za izdajo soglasja občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskimi akti (priloga 20c)

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka