Civilna zaščita

Člani
  • Poveljnik, Matjaž PLOJ, Štajngrova 79, 2234 Benedikt, roj. 15.5.1991
  • Namestnik poveljnika, Franc SKRBINŠEK, Ločki Vrh 23, 2234 Benedikt, roj. 9.7.1968
  • Štab Civilne zaščite, Janez LEOPOLD, Lovska cesta 2, 2234 Benedikt, roj. 17.6.1965
  • Štab Civilne zaščite, Marjan KRANAR, Šolska ulica 7, 2234 Benedikt, roj. 30.11.1957
  • Štab Civilne zaščite, Zlatko BORAK, Cvetlična ulica 4, 2234 Benedikt, roj. 26.7.1957
  • Štab Civilne zaščite, Ivan ŠTEFANEC, Ihova 39a, 2234 Benedikt, roj. 16.12.1972