Sanacija plazu Rajter (plaz na LC 203312 Benedikt - Sp. Ročica - Sp. Bačkova)

1094
180.010,70 EUR
Ministrstvo za okolje in prostor
147.549,75 EUR
V teku