Obnova in ureditev prostorov za namen pogostitev in muzeja v mežnariji Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah

52.477,06 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
36.601,31 €
V teku
September 2019
September 2021

Podatki o financiranju