Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

14. 6. 2021 Darja Z. (Občinska uprava) 50