NADSTREŠNICA IN UREDITEV OKOLICE VODNJAKA ŠTAJNGROVA

165
22.020,53 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
15.256,50 €
V teku

Podatki o financiranju