Nadstrešnica in ureditev okolice vodnjaka Štajngrova

565
22.020,53 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
15.256,50 €
V teku

Podatki o financiranju