Obnova in širitev pokopališča v Benediktu - 1. faza

497
191.309,57 EUR
Lastni projekti
V teku
Slatinska cesta 6, 2234 Benedikt
27.03.2023
30.09.2023