NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA NA PARC. ŠT. 471/6, K.O. BENEDIKT, V NAJEM

9. 3. 2023 Saša K. (Občinska uprava) 79
09.03.2023
Namere, odločbe, pobude
29.03.2023 do 00:00
478-017/2023
08.03.2023
Saša KOTNJEK