Številni križi, kapele in znamenja

Sakralni objekti, Kulturna dediščina, Zgodovinska dediščina
2234 Benedikt