Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Benedikt

Predpisi, na katere predpis vpliva