Družbeni plan občine Lenart za obdobje 1986–1990

Predpisi, na katere predpis vpliva