Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Benedikt

Predpisi, na katere predpis vpliva