Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990–2000 v letu 1996

Predpisi, na katere predpis vpliva