Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva